Karin Askling (Hon )
Sverige , f. 1998
+46 704719977
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Karin Askling

Amuletter
Karin Askling

Mitt konstnärliga arbete cirkulerar kring ett undersökande av det skulpturala.

Skulpturerna är färgade av repetitioner och material- och skalförskjutningar.

Skulpturens förmåga att imitera ett befintligt objekt och transformera det till något annat. Något som påminner om det ursprungliga föremålets kvalitéer, så som form, materialitet och användningsområde.

Materialiteter som vittnar om något annat än vad de utger sig för att vara. Ett material som används för att beskriva ett annat material. Objektens gemensamma utgångspunkt grundar sig ofta i min relation till dem. Dess ursprungliga värde och användningsområde bryts ner för att ges ny skepnad.

Karin Askling