Sana Jarrar
Sverige , f. 2000
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Sana Jarrar

Terra Nullius
Sana Jarrar

Sana Jarrars konstnärskap rör sig kring ett noggrant arrangemang av material som ofta presenteras på duk eller i installationer, där både närvaron och frånvaron av olika element pekar på något som sträcker sig bortom verken.

Hennes examensarbete, Terra Nullius, presenterar ett utforskande av materialets narrativa förmåga bland svärtade landskap av kol på duk.

Sana Jarrar
Sana Jarrar