André Córdova Rudstedt
Sverige , f. 1991
+46 704901801
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

André Córdova Rudstedt

Manuel: The Relentless Evaluator
André Córdova Rudstedt

I verket framträder en tre meter hög gestalt. Tidigare en konstkritiker, nu reducerad till en maskinell analytiker. Dess existens är knuten till en skärm, där olika konstverk sveper förbi medan den analyserar, skannar och bedömer dem. Konstverken har AI-genererats från Instagram, delade av konstkännare i form av gallerister, kritiker och kuratorer. I takt med det intensiva scrollandet i flödet, tvingas gestalten att allt fortare bedöma verken. Det resulterar till sist i en sensorisk överbelastning.