Elin Svanelind (Hon)
Sverige , f. 1997
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Elin Svanelind

In the Moment of the Presence
Elin Svanelind
More than desire

Elin Svanelind (f. 1997) är en Stockholmsbaserad konstnär uppvuxen i Säffle, Värmland. Hennes arbete tar utgångspunkt i erfarenheter där hon undersöker lesbiska relationer, komplexa känslouttryck, kvinnokroppen och samhället.

De senaste åren har jag undersökt kroppens upplösande av gränser och möjligheter till nya uttryck genom det måleriska och skulpturala. Jag ser kroppen som en möjlighet att tänja på gränser. Jag undersöker vad som händer med kvinnokroppen när den överskrider det förbestämda genuset. Vad händer när kraftiga kvinnokroppar agerar utifrån platstagande, aggressivitet och njutning? Mitt intresse för kroppen kommer ur en strävan av att synliggöra och lösa upp kategoriseringar och normer. Utifrån det strävar jag efter en motvikt till den heteronormativa mansdominerande världen, genom att synliggöra andra berättelser. Genom att vidga mina personliga erfarenheter och interaktion med omvärlden försöker jag berätta någonting om samtiden. Det är en typ av tankelek där skapandeprocessen verkar som en katalysator för att förstå ett ämne på ett nytt sätt.

Elin Svanelind
Sounds of eating
Elin Svanelind
Processbild av pågående målning