Noa Halvares (Han)
Sverige , f. 2000
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Noa Halvares

Baklänges vänder jag mig om och går hem
Noa Halvares

Noa Halvares arbetar dokumentärt och självbiografiskt med teckning, animation och installation kring minnen från uppväxten i Luleå, samt Norrbottens historia som landskap. I verket Baklänges vänder jag mig om och går hem gestaltas känslor, tillstånd och platser för att återupplivas och bevaras, i en strävan efter att förstå och acceptera förlusten av dåtiden, och anledningen till nuet.

Noa Halvares
Noa Halvares