Tim Sandström (Han)
Sverige , f. 1993
+46 761841337
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Tim Sandström

Restriktion

Ett måleriskt utforskande av den digitala, tredimensionella estetiken och vice versa.