Viola Sparre (Hon/henne)
Sverige , f. 1988
+46 761672884
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Viola Sparre

Ett dockhem
Viola Sparre

I sin konstnärliga praktik utforskar Viola moderskap, barndom, hemmet och relationerna mellan dessa. Genom figurativt måleri gestaltar hon de personer som står henne allra närmast. I sitt konstnärskap strävar hon efter att skildra den komplexa dynamiken i familjerelationer och de många nyanser av känslor som ryms däri. Genom att sammanfläta olika tidslinjer möjliggör hon möten mellan olika generationer i vardagliga situationer, samtidigt som en underton av melankoli genomsyrar bilderna.

Barnen har en stor plats i hennes praktik, hon vill utforska barnets förhållande till den vuxna världen och förmedlar därigenom oskuldsfullhetens skörhet. Färgerna och mönstren som omger hemmet och dess invånare bidrar till en nästan klaustrofobisk atmosfär, vilket förstärker känslan av närhet och isolering. Genom att skapa starka narrativ kring sina verk lyckas hon förvandla små detaljer till viktiga tidsmarkörer. Frågor kring arv och vad som formar vår identitet ligger i centrum för hennes konstnärliga utforskande.

Viola Sparre