Kristina Malla (Hon)
Sverige , f. 1995
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Kristina Malla

Vi skulle få leva här
Kristina Malla

Det här blir vår sista viloplats, för de tvingade oss ifrån varandra.
“For never was a story of more woe / Than this of Juliet and her Romeo.”
Det här är gravkammaren för våra kroppar, efter vårt “lovers suicide”.
Vårt brott: att älska i en stängd värld. Vår enda väg ut: döden.
Vi skulle få leva här.