Indigo Booz

Detta är ett utbyte av blickar. Dessa målningar är mitt försök att förstå våldet och obehaget i hur vi konsumerar bilder (individer) och formas av mediekonsumtion.

Publicerat den
Kategoriserat som Konst

Wendy K. Skogstad

Jag är född och uppvuxen i Libanon, men flyttade till Sverige för nio år sedan. Som en del av mitt examensarbete har jag bestämt mig för att utforska mitt kulturarv och andra influenser från min uppväxt – för att förstå mitt konstnärliga uttryck, och försöka definiera min konstnärliga identitet. Avsikten är att berätta min historia… Fortsätt läsa Wendy K. Skogstad

Truls Goldschmidt

Projektets fokus: En transformation av en tidigare kontorsbyggnad till moderna bostäder. Inspirerat av den kooperativa bostadsföreningen HSB:s hundraåriga historia och dess innovationer, under direktörens och arkitektens Sven Wallanders verksamma tid. Fastigheten som tidigare agerat huvudkontor åt HSB, har stor historisk betydelse för föreningen och ritades av arkitekten 1939. Projektet syftar till att hedra Wallanders engagemang… Fortsätt läsa Truls Goldschmidt

Sonja Wingborg

1953 invigdes Årsta Torg. Torget ritades av arkitektbröderna Ahlsén, och var typiskt för sin tids arkitektoniska idéer. Det är än idag ett levande exempel på grannskapsenheter, ett koncept inom stadsplanering som betonar social gemenskap och kollektivism. Grannskapsenheter skapar en miljö där människor kan bo, arbeta och leva integrerat med varandra, vilket främjar social gemenskap och… Fortsätt läsa Sonja Wingborg

Signe Wiman Westberg

På den rödkaklade centrumbyggnadens tak lyser stora vita versaler som berättar var vi är: AXELSBERG CENTRUM – ett förortscentrum längs med Stockholms tunnelbanelinje, uppfört i miljonprogrammets tidsanda. Centrumet består av ett torg, nedsänkt mellan två lägre centrumbyggnader, och den upphöjda Selmedalsvägen. Volymerna skapar naturliga läktare, varifrån man kan betrakta vardagslivets olika tempon på torget. Människor… Fortsätt läsa Signe Wiman Westberg

Nils Askhagen

Mitt examensprojekt handlar om att tillverka möbler av återbrukat material för massproduktion. Återbruksdesign sker idag i begränsad omfattning, då materialet som återbrukas sällan finns i större kvantiteter. Detta kan leda till höga produktionskostnader då det ofta behövs en ny design, beroende på tillgängligt material. Eftersom begränsningarna är stora i hur material kan och bör modifieras,… Fortsätt läsa Nils Askhagen

Marius Kayser

Offentliga utrymmen under uppbyggnad förbises ofta. De betraktas bara som övergångszoner. Trots det finns det en inneboende skönhet i dessa föränderliga landskap. De förkroppsligar löftet om förvandling, ett bevis på vår kollektiva strävan efter framsteg och förbättringar. Råheten i dessa utrymmen, med sina exponerade och dolda strukturer, erbjuder en unik estetik som är både autentisk… Fortsätt läsa Marius Kayser

Majken Graham

När S:t Eriks ögonsjukhus flyttade från sina lokaler på Kungsholmen 2020, lämnade de efter sig en stor, femtioårig huskropp i vitt tegel med bruna plåtdetaljer. Nu planeras detta 1970-talshus, liksom många andra senmodernistiska byggnader, att rivas. Parallellt med att vi river funktionsdugliga hus, knackar klimatkrisen på dörren. I dagsläget står Sveriges byggindustri för 40% av… Fortsätt läsa Majken Graham

Magdalena Jonsson

Murjek – den lilla slumrande, byn långt in i Norrbottens skogar. Här är det öronbedövande tyst – Tills tåget anländer. Stationshuset är ett av byns viktigaste offentliga rum. För resenärerna är det som att kliva in i Murjeks vardagsrum. Intimt. Personligt. För invånarna i Murjek är det en plats att handla mat, hämta posten och… Fortsätt läsa Magdalena Jonsson