Masterprogram

Design Ecologies

Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Om Design Ecologies

Vi välkomnar den första avgångsklassen från Design Ecologies, ett program som främjar designens roll i ekologiska processer, uppmuntrar till ett konstnärligt tänkande kring design som tar hänsyn till flera livsformer och erkänner människors ömsesidiga beroende av andra arter.

Ursula K. Le Guin skrev en gång: ”Science fiction är inte förutsägande, den är beskrivande”.* Både design och science fiction är beskrivande metoder som hjälper oss att förstå framtidens möjligheter. Produkter, tjänster och system påverkar många liv och formar samhällen och miljöerna i dem när de relaterar till användare, produktionsprocesser och jordens resurser. Detta kräver stort konstnärligt, socialt och etiskt ansvar från designern. Examensarbetena från studenterna på Design Ecologies visar att även om design inte är förutsägande så bidrar den till att peka på mer önskvärda framtider som vi kan möjliggöra tillsammans.

Årets avgångsstudenter har utforskat olika ämnen med hjälp av kunskap från olika områden och har undersökt frågor ur mångfacetterade perspektiv och syntetiserat dem som förslag på konkret konstnärlig kunskap. I vårutställningen hittar du verk som utforskar hur man kan leva i den omställning som vi nu står inför, verk som föreslår lösningar för dricksvatten med hjälp av innovativ teknik, alternativa scenarier för framtida begravningar, undersökningar av regenerativa processer och projekt som föreslår närmare relationer till andra arter, för att bara nämna några. Dessa verk undersöker på ett pragmatiskt sätt designens ekologi och ekologins design.

Vi är stolta över att få bjuda in dig att ta del av studenterna verk och deras resor.

* Förord till The Left Hand of Darkness, 2017

Lärare i Design Ecologies