Hillevi Hesseldahl (Hon/henne)
Sverige , f. 1994
+46 728539080
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Hillevi Hesseldahl

Design för död i en tudelad framtid
Hillevi Hesseldahl

Detta projekt utforskar två möjliga framtida dödsriter i skuggan av en klimatkris. Beror framtiden för allt liv på jorden på mänsklig återknytning till sin naturliga miljö, eller på mänsklig innovation? I dessa två scenarier har trosföreställningarna i två olika samhällen format två polariserande olika sätt att närma sig livet och döden.

I det första scenariot, ”Gaian Sympoiesis”, förs kroppen ner, tillbaka till jorden för att så småningom brytas ner och återintegreras i ekologiska flöden. Livscykler styr principerna för detta förslag och erbjuder en materiell återfödelse.

I det andra scenariot, ”Cybernetic Ascendancy”, har det digitala fotavtrycket under en livstid samlats in och avlägsnats, för att till slut bli komprimerat till en kristallkula. Denna artefakt belyser sinnets betydelse som essensen av en människa.

Hillevi Hesseldahl
Hillevi Hesseldahl