Jukka Viitasara
Sverige , f. 1976
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Jukka Viitasara

Waterworks
Jukka Viitasara
Saltglaserad keramik och återvunnen metall

Akustisk vattenfiltrering för hemmet.

Waterworks avser vanligtvis ett system eller en anläggning för att tillhandahålla, lagra och behandla vatten. Det omfattar infrastrukturen och tekniken som används för att samla in, rena och distribuera vatten till hem, företag och andra användare. Termen kan också betyda att börja gråta, särskilt för att få sympati eller uppmärksamhet. Dessutom kan det referera till kroppens organ genom vilka urin passerar.

Klimatkrisen innebär betydande utmaningar för vattenfiltrering. Extrema väderhändelser kan förorena dricksvattentäkter. Skadlig algblomning, saltvattenintrång och gifter försvårar filtreringen ytterligare. Vi kanske måste tänka om kring hur vi idag tar rent kranvatten för givet. Denna filtreringsenhet, som via akustik filtrerar vattnet, belyser vårt förhållande till dricksvatten och de nya beteenden och ritualer som skulle uppstå ur en ny klimatmässig normalsituation.

Jukka Viitasara
LED-ljus som indikerar status på vattnet
Jukka Viitasara
Filtreringsenhet på köksbänk