Christoffer Isaksson
Sverige , f. 1985
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Christoffer Isaksson

I Think My Great-Great-Great-Grandmother Planted This Tree
Christoffer Isaksson

Genom att samla in och distribuera regn- och dagvatten riktar vi uppmärksamheten mot bärande träd, potentialen för skogsjordbruk och matproduktion i stadsmiljö, och vår uppfattning av tid och det tempo i vilket vi lever våra liv.

Christoffer Isaksson
Christoffer Isaksson