Fabian Hardt
Tyskland , f. 1995
+46 702655645
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Fabian Hardt

Designing for Circularity: Towards a Bioeconomy
Fabian Hardt

En sund industriell ekonomi är avgörande för mänskligt välstånd. De extraktiva, storskaliga, linjära ”take-make-waste”-modellerna utgör dock ett betydande hot mot både klimatet och mänskligt välstånd.

Företaget Papershell är specialiserat på kompositmaterial baserat på kraftpapper och ett egenutvecklat biobindemedel och erbjuder ett hållbart alternativ till hårdplast, aluminium och glasfiberkomponenter. Utmaningen är att övergå från en extraktiv och linjär ekonomisk modell till en verkligt regenerativ och cirkulär bioekonomi. Hur kan vi anta en omhändertagande, ansvarsfull och ansvarstagande roll inom livets sammanlänkade nätverk, samtidigt som vi säkerställer storskalig ekonomisk bärkraft?

För att göra materialflödet cirkulärt samarbetar vi med svenska mycelkulturer för att biologiskt bryta ner Papershell-komponenter mot slutet av produktlivscykeln. Lokalt mycel hjälper till att återföra malda Papershell-komponenter tillbaka till näringsrik jord. Detta möjliggör ett symbiotiskt förhållande mellan Papershell och lokala ekosystem, genom att kombinera industriella och ekologiska metoder.

Vi bör betrakta produkter som nätverk av material i ett konstant flöde. Det är vårt ansvar att upprätthålla detta flöde och se till att inget avfall lämnas kvar.

I samarbete med Papershell AB.

Fabian Hardt
Fabian Hardt