Beata Salonen Ripa (Hon/henne)
Sverige , f. 1998
+46 733447742
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Beata Salonen Ripa

Skånesoffan
Beata Salonen Ripa

Globaliseringen har gett oss fantastiska möjligheter, men bidrar också till systemen som påverkar klimatet allra mest. Ett av de växande miljöproblemen är möbelindustrin, och enligt Naturskyddsföreningen har möbelkonsumtionen i Sverige ökat med 50% de senaste tio åren. Jag beslutade därför att designa en soffa för att belysa detta problem.

Som en motpol till globaliseringen ville jag se hur lokalt en soffa kan produceras och undersöka hur outsourcing påverkar svensk produktion. Med inspiration från Skåne och den lilla by jag växte upp i, med dess lokala initiativ och småföretagande, formades projektet efter tre teman: lokalitet, konsumentens relation till möbeln och “design for disassembly”.

Resultatet är en isärtagbar soffa av skånsk ull, furu från bygdens sågverk och linne från det sista väveriet i Skåne. I min uppsats resonerar jag vidare kring friktionen mellan vinstintresse, hållbarhet samt konsumtionsbehov och försöker hitta svar på hur framtidens produktion bör se ut.

Beata Salonen Ripa
Explosive view