Sanna Cham (Hon)
Sverige , f. 1999
+46 724516668
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Sanna Cham

Knots of Narratives: Exploring Identity as a Designer through my Cultural Background
Sanna Cham

Mitt projekt utforskar identitet genom min kulturella bakgrund i Sverige och Gambia. Genom att gräva i historiska arkiv har jag utforskat tekniker, färger, historier, musik och material för att införliva dem i min design. Med hjälp av informationsinsamling i olika källor har jag låtit mig inspireras av olika element och skapat min egen tolkning, där de två kulturerna samarbetar. Mitt försök till ett samarbete mellan mina två kulturer har inte varit helt enkelt, vilket återspeglar min verklighet, där jag kan känna mig rotlös mellan två kulturer. Sådana erfarenheter är vanliga bland människor med en multikulturell bakgrund.

Som spelman har musiken varit en central inspirationskälla för mig, där jag använder rytmer och blandar material för att binda samman gambianska och svenska traditioner. Arbetet har till stor del bestått av en explorativ process och återanvändning av material. Historiska sätt att skapa, som exempelvis inom allmogekulturen, och de värderingar som allmogekulturen förkroppsligar tjänar som en kraftfull inspiration för detta projekt. Särskilt den estetik som är nära knuten till allmogens anda – det enkla och praktiska som samspelar med dekorativa inslag – har inspirerat mycket.

Sanna Cham
Sanna Cham