Leo Malins (Han/hen)
Storbritannien , f. 2001
+44 7885411302
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Leo Malins

Community with Place
Leo Malins
Fragment of pavilion

Förändringar i vår interaktion med omgivningen är grundläggande för att vi ska övervinna sociala och miljömässiga kriser. Gemenskapen är central för denna förändring och utgör en väsentlig del av en socialt och miljömässigt hållbar framtid. Vi betraktar oss själva som separata från vår omgivning och från varandra, när vi i själva verket påverkar och är beroende av varandra, som en komplex varelse. Genom att vi interagerar fysiskt med platser och med varandra kan vi knyta an bättre och förstå hur vår omgivning påverkar oss och hur vi påverkar den.

Plats är en serie modulära artefakter som, genom social aktivitet och fysisk interaktion, bidrar till att skapa anknytning hos de människor och platser som bildar en gemenskap. För att ägas, byggas och återuppbyggas av medlemmar i gemenskapen på mark som ägs av gemenskapen, med hjälp av folkliga värderingar och open source-värderingar, kan dessa artefakter anpassas för olika aktiviteter som utvecklar en förståelse och relation till de människor och platser vi samexisterar med.

Leo Malins
Stool for encouraged participation and dialogue with site
Leo Malins
Mould for rammed earth bricks