Anna Gyllenklev (Hon)
Sverige , f. 1985
+46 762309271
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Anna Gyllenklev

Klyftan

– Föreställning om hur vi stänger klyftan i relationen Människa-Natur genom motberättelser

Anna Gyllenklev

Syftet med detta projekt är att undersöka hur relationen mellan Människa och Natur kan återställas. Projektet strävar efter att förstå dynamiken som har lett till vår nuvarande separation från Planeten, samt undersöker den historiska utvecklingen av denna förskjutning. Målet är att förändra mänskliga attityder och metoder när det gäller vår behandling av naturen, med fokus på principerna Kultivera, Näring och Växa. Dessa metoder manifesteras symboliskt genom vaser, där var och en representerar ett av dessa transformativa tillvägagångssätt.

Anna Gyllenklev
Anna Gyllenklev
Anna Gyllenklev