Kandidatprogram

Textil

Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Om Textil

Vi lever i en turbulent tid där vi stundtals kan tappa framtidstron. Det digitala dominerar och vi kan uppleva att det virtuella tar över våra liv. Då blir det taktila, materiella och handgjorda alltmer viktigt. Det vi gör med våra händer skapar en förening mellan dåtid, nutid och framtid och gör att vi upplever samhörighet och känner oss mänskliga. Vi behöver också leken, drömmarna och flykten in i fantasins värld för att temporärt undkomma den hårda verklighet vi konfronteras med.

Årets textilstudenter strävar, med konsthantverkliga metoder och uttryck, efter att bryta sig loss från det förutsägbara och det vanliga och skapa en värld av mångfald och förundran.

De ställer frågor om självständighet – finns den?
De söker tröst, och skapar den, för sig själva och för andra.
De vill uppleva med kroppen, låta hantverk bli till kroppsverk.
I ett sökande efter identitet, skapar de minutiöst tillverkade accessoarer till alter egon med oanade krafter.
De längtar efter att se tystnad och höra stillhet mitt i den brusande, rusande värld vi befinner oss i.
De skapar oanvändbara ting, för skönhetens skull, som kontrast till det strikt mätbara och funktionella.
De söker rening och förvandling i ritualen.
De skapar skydd åt våra kroppar, med våra egna kroppar.
I skymningen hoppas de finna något bortom det vardagliga och triviala.

Elsa Chartin
Lektor i konsthantverk med inriktning mot textil