Turid Elgenäs Lindholm (Hon/henne)
Sverige , f. 2000
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Turid Elgenäs Lindholm

Röd leder vägen
Turid Elgenäs Lindholm

Mitt arbete utforskar färgens egenskap att tala med den mänskliga kroppen. Gestaltandet skildrar en interaktion mellan två poler, färgerna röd och blå. Två diametrala motsatser.
Jag undersöker vad som händer med kulörens integritet när gränsen diffuseras och de båda färgerna smälter in i varandra. Vem kan peka ut exakt var den blå börjar och den röda slutar.
Detta är inget hantverk utan ett kroppsverk. Skapat med en kropp för en kropp att uppleva. Färgernas spelrum måste vara anpassat till den mänskliga kroppen. Dels för att arbetet ska läsas som kroppsligt relaterbart, dels så att interaktionen färgerna emellan kan omfamna hela den betraktande kroppen.

Turid Elgenäs Lindholm
Turid Elgenäs Lindholm