Klara Djamila Kassman Soukkan
Sverige , f. 1994
+46 768760839
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Klara Djamila Kassman Soukkan

Djurisk mänsklighet
Klara Djamila Kassman Soukkan

Handvävd och handsydd av hampa och hår från människa.

Jag är materia, du är materia.
Vi använder oss av djurens hår.
Det mänskliga håret på våra huvuden, det kan betyda allt för oss, tas om hand och spegla identitet.
När det separeras från oss uppstår en avsmak och ett äckel inför den materia som nyligen var en del av jaget.

Maktperspektivet och relationen människa, djur och natur intresserar mig.

Hur bär vi vår framtid och historia?

Klara Djamila Kassman Soukkan
Klara Djamila Kassman Soukkan