Sun Bjers (Hon/henne)
Sverige , f. 2000
+46 703302368
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Sun Bjers

(tyst)
Sun Bjers
(silent void)

Allt i rummet, inklusive tiden, faller in i ett dis. Det enda som syns är trådarna mellan mina händer och det enda som känns är den konstanta upprepningen av fyra olika rörelser. Ord behövs inte. Vävning gör mig tyst av lycka. Jag repeterar, och jag lever.

I juli 2023 publiceras studien The Perception of Silence, i vilken forskare menar att människan uppfattar ljud och avsaknaden av det på samma sätt. Vi kan alltså höra även det som är ingenting. I praktiken innebär det att tystnad inte finns.

Men om tystnaden inte existerar så som vi trott, kan den då uppstå eller utformas, alstras eller bevisas på ett annat sätt?

Hur?

Hur ser tystnad ut?

Kan jag skapa tystnad? Gestalta tystnad?

Väva tystnad?

Fläta tystnad?

Sun Bjers
(silent words) (silent age)
Sun Bjers
(silent bell)