Emma Vässmar
Sverige , f. 2000
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Emma Vässmar

Largatix
Emma Vässmar
xX_01_Xx
Photo: LOLa Largatix

LARGATIX är den fiktiva mjukvara som programmerar mig till att producera objekt. Objekten är textila översättningar av (kropps)delar som min människokropp vill ha. Ibland är objekten vidareutvecklingar av föremål som jag har tillgång till i någon form av digital värld.

LARGATIX är också namnet på min virtuella idévärld som tillåter mig att möta och alternera mellan mina olika jag i olika kroppar.

Programmerandet och producerandet är genom LARGATIX förbundna med varandra.

Emma Vässmar
xX_02_Xx
Photo: LOLa Largatix
Emma Vässmar
xX_03_Xx
Photo: LOLa Largatix