Kandidatprogram

Keramik och glas

Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Om Keramik och glas

Att ge sig in i kandidatprogrammet Keramik och glas är att tillskansa sig en fingertoppskänsla för hur material kan kommunicera med betraktaren. Årets avgångstudenter tar med sig denna färdighet in i sina examensarbeten för att utforska en mängd teman: tingens betydelse och bruksprecision, tillhörighet och ursprung, mentala tillstånd och fantasi, och existentiella spörsmål om kärlekens förgörande kraft och materialens metamorfos är alla frågor som bearbetas i utställningen.

Genom skenbart enkla knep närmar sig varje student ett mer direkt påstående. Det handlar om gestaltning, inget avbildande: ett skapande där vardagens inneboende magi och humor får ta plats. Bitar som är tagna ur varje students ordlösa värld, men som bit för bit har satts samman under åren på kandidatprogrammet. Den sista terminen och examensarbetet är en tryckkokare där konstnärskap kristalliseras, redo för framtiden.

Karin Blomgren
Lektor, Keramik och glas