Nanni Johanna Söderberg (Hon/henne)
Sverige , f. 1993
+46 761885445
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Nanni Johanna Söderberg

En undersökning av obestämdhet
Nanni Johanna Söderberg
A study of indeterminacy.

Mitt examensarbete har utvecklats till ett sökande efter det okända, obegränsade och odefinierade. En plats av grumlig icke-existens, ett rum eller kärl som inte existerar i sig självt utan först när det får ett innehåll.

När jag undersöker materialets och tankens förlopp, gränser och översättningar, knyts nya och gamla processer ihop. Det är den slags undersökande som måste ske gradvis, med försiktighet och med insikten att svaret kommer att se olika ut varje gång jag frågar. Med utgångspunkt i formen av en cirkel, har materiella lämningar från min konstnärliga praktik fått smältas om och manifesterats på nytt.

Utmaningen i sökandet efter det okända är att det börjar och slutar i en paradox – när jag väl har hittat det, är det inte längre okänt.

Nanni Johanna Söderberg
Exploring sculpture through macro photography.
Nanni Johanna Söderberg
Exploring sculpture through macro photography.