Cribbe Eriksson
Sverige , f. 1992
+46 768383840
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Cribbe Eriksson

Var-dag
Cribbe Eriksson

Servis i fyra delar. Karaff, litet allglas, större allglas och en ölsejdel.

Cribbe Eriksson
Cribbe Eriksson