Paulina Svarvare Petrén (Hon/henne)
Sverige , f. 1995
+46 705101459
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Paulina Svarvare Petrén

Pärlor och sot från livets mitt
Paulina Svarvare Petrén

Jag tycker att det är svårt att vara människa. Att känna saker, tycka saker, uttrycka saker. I mitt skapande tillåter jag mig själv att testa mina tankar, idéer och känslor i den fysiska världen, inom en ram där inget måste vara bestämt, tydligt och klart. Arbetet är ett förankrande. Jag behöver arbeta för att förankra mig själv i världen, så att jag kan förstå mig själv och därigenom förstå den. Var den slutar och jag börjar, var vi går in i varandra och var vi är samma. Ett djupdykande och ett avståndstagande observerande.

Paulina Svarvare Petrén
Paulina Svarvare Petrén