Kira Vertebra (Hon)
Sverige
+46 707124337
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Kira Vertebra

Veiled Thresholds: Whispers Between Eros and Peril
Kira Vertebra

Veiled Thresholds: Whispers Between Eros and Peril undersöker den komplexa naturen hos intensiva känslomässiga band som blandar djup tillgivenhet med potentiell förstörelse. Installationen bjuder in åskådarna att konfrontera de osynliga lagren av kärlek och ger utrymme för att artikulera de djupa och ofta outtalade upplevelserna i sådana relationer. Denna kontemplativa resa ifrågasätter balansen mellan kärlekens transformativa kraft och dess vådliga djup.

Inom ramen för en större serie presenteras komponenter av detta examensarbete också på Biennial of Contemporary Glass på Musée des Beaux-Arts i Charleroi, Belgien, den 23 maj till 14 juli, och på NITIDO Gallery i Rom, den maj 11 till 15 juni, som en ytterligare inblick i utforskandet av kärlekens mångfacetterade väsen.

Kira Vertebra
Kira Vertebra