Simon Lezbedi (Han)
Sverige , f. 1995
+46 707877115
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Simon Lezbedi

Vitstjärnas Fjärde Son
Simon Lezbedi
A letter from an uncle

”Nepantla är den okända världen, och att leva i denna liminala zon betyder att leva i ett ständigt tillstånd av förskjutning – en obekväm, akut känsla. Många av oss bebor nepantla så stor del av tiden att den blir ett slags ”hem”. *

*Mara Lee, När andra skriver, 2014.

Ett intimt tilltal lägger grunden för min konstnärliga process. Ledtrådar från mitt personliga arkiv undersöks och blir min språngbräda, tillsammans förankras de genom en symbolisk visklek. Ett pågående förståelsearbete, där förevigandet av minnet blir materialiserat och berättas i en anakronism.

Simon Lezbedi
DG
Simon Lezbedi
Game