Kandidatprogram

Grafisk formgivning och illustration

Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Om Grafisk formgivning och illustration

Ett barndomsminne: Vi hukar över papper som är utspridda på golvet i vårt rum. Vi ritar kartor och flaggor som ingen sett förut. Drar gränslinjer, ändrar oss, suddar och ritar nya. Det är ett projekt under ständig förändring och förhandling: Vad ska finnas här? Kanske en stad? Vad heter den, vilka bor där och vad pratar de för språk?

Världsbyggande är något som ofta förknippas med fantasy och science fiction, men i en vidare bemärkelse är det en sysselsättning helt bortom genre: att gestalta något annat än det vardagliga och välbekanta. Kanske gäller det en verklighet som ryms i vår egen, men som tidigare varit osynlig.

Våra studenter bygger egna världar i årets examensarbeten. Här hämtar statliga myndigheter estetisk inspiration från musikgenren ”black metal”. Här prövas en ny systematik för att undersöka och förstå fysikens lagar. Här blottläggs världen som ett typografiskt arkiv, för den som tittar extra noga.

I flera arbeten gestaltas inre världar, befolkade av figurer som representerar känslor, tillstånd och gestaltar relationer. Figurer som i ett par projekt också ges fysisk form.
Även i årets dokumentära projekt finns element av förhöjd verklighet, för det kan rymmas en värld av minnen och upplevelser i en bok, i platser där inget händer – eller i en renoverad Opel Kadett.

Metoderna varierar, men lekfullhet i kombination med stort allvar är gemensamt för årets examensarbeten. Det handlar inte om verklighetsflykt utan om noggrant undersökande – om olika sätt att förstå och utvidga den verkliga världen.

Jöns Mellgren
Adjunkt och programansvarig vid Grafisk formgivning och illustration