Arvid Ullberg
Sverige , f. 1993
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Arvid Ullberg

Ses på en stund
Arvid Ullberg

En illustrerad textsamling utifrån teman som tid, rymd och saknad.

Genom att gå igenom dagböcker, mobilanteckningar och skissblock från de senaste åren, sorterar jag mitt eget arkiv. I processen umgås jag med delar av mig själv som jag fått av människor jag förlorat.

Arbetet blir till en publikation som är tillägnad de som på avstånd står mig nära.