Andreas Braun
Sverige , f. 1987
+46 760402650
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Andreas Braun

In and Out, Felched by the Government
Andreas Braun

Jag har undersökt svenska myndigheters grafiska formgivning och blandat den med metalmusikens visuella uttryck. Genom att kombinera dessa två har jag velat synliggöra maktlöshet och de individer som är i behov av myndigheternas hjälp och tjänster. Myndigheterna forcerar individen in i en form, oavsett om formen passar individen. För att visualisera detta har jag inriktat mig på ordbilder och namnmärken. Jag har provat olika uttryck och nivåer av synlighet och läsbarhet genom bokstävernas grafiska formgivning. Min arbetsmetod har varit att kopiera, rekonstruera och modifiera befintliga logotyper för att sedan skapat mina egna. Hur ser myndigheternas och metalmusikens namnmärken ut? Vad händer om de förändras? Vad ger den grafiska formgivningen för intryck och vad har den för påverkan?