Vera Ellburg (Hon)
Sverige , f. 1999
+46 721730370
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Vera Ellburg

Det spökar här
Vera Ellburg

Klirr från disken, surr från ett kylskåp. Det är kväll nu.

Vad är det som gör att någon känns underlig? Vad gör någonting kusligt?

Det spökar här är ett verk som utforskar hur en underlig eller kuslig känsla kan uppstå i det vardagliga, med utgångspunkt i metallhantverk. Jag har skapat fyra wellpappliknande lådor i koppar som bildar ett hem. En fragmentarisk lägenhet som bebos av människor och antropomorfa inkräktare. Min intention är att bjuda in det främmande i vardagen.

Frågan jag vill ställa betraktaren är, vem det är som egentligen bor här?

Vera Ellburg
Vera Ellburg