Vera Burkhalter Zornat (Hon/henne)
Sverige , f. 1999
+46 705780961
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Vera Burkhalter Zornat

Skevt, skört och förgängligt: om att längta efter ett språk
Vera Burkhalter Zornat

Mitt examensarbete är ett utforskande av skörhet och förgänglighet i objekt. Ett försök att finna ett språk för, och sätta ord på, en kroppslig känsla där objekt ges plats genom en installation. Som en förlängning eller spegling av min kropp, eller din kropp. Jag tänker på människans komplexitet, instängdhet och fragment, som pusselbitar eller lager av minnen. Det som gömmer sig i skuggan, insvept. Jag tänker på sårbarhet och tårar. Oförlösta tårar. När första tåren rullar ner för kinden finns det inget stopp. Det skapas en bro mellan en inre värld och den yttre, när känsliga upplevelser får komma upp till ytan och släppas ut.

Vera Burkhalter Zornat
Vera Burkhalter Zornat