Linda Svedberg (Hon)
Sverige , f. 1981
+46 734448474
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Linda Svedberg

Allt är ett: att se världen, människan och tillvaron som cirkulerande material
Linda Svedberg

Smycke är alltid en del av något större.

Även om jag inte är troende, inser jag att jag har ett andligt behov. Andlighet i form av förhöjd verklighetskänsla, perspektiv som gör att omvärlden känns relevant, förmågan att känna tillhörighet och tillit i det okända som omger mig.

I mitt examensarbete formulerar jag en ateistisk andlighet i form av uppenbarelsen om att allt hör ihop genom att vara del av samma energi, som vi ser och upplever i form av materia. Genom konsthantverkets närhet till material har jag valt att gestalta detta i form av ett altare där just material står i centrum. Här ges möjlighet att sitta ner och kontemplera över den cirkulerande tillvaron vi alla är en del av. För att möjliggöra ytterligare deltagande utgörs delar av installationen av bärbara delar i form av smycken.

Linda Svedberg
Linda Svedberg