Anna Valtonens ord

I en tid av extrema samhällsförändringar med klimatkriser, ny teknik och politisk oro över hela världen, är konstens, hantverkets, designens och pedagogikens roll viktigare än någonsin. Tillsammans kan vi hitta nya ståndpunkter och idéer, skapa verk som engagerar och alternativ som öppnar ögonen, exemplifiera vad som är möjligt och förstå världen och dess komplexitet ur olika perspektiv.

Den grafiska identiteten för årets utställning, ”weaving the institution”, är signerad alumnerna Linn Henrichson och Lars Høie. Konceptet leker med korsstygn och tidig internetpixelkonst och symboliserar de komplexa sammanvävda relationerna inom en utbildningsinstitution samtidigt som det förkroppsligar den sociala struktur som förenar studenter, lärare, medarbetare och besökare i en levande gemenskap. På Konstfack är varje students arbete viktigt och tillsammans bildar de en väv som visar hur vår framtid kan bli.

I årets examensutställning visar våra studenter lysande verk som är ett resultat av deras undersökningar av såväl den egna praktiken som deras respektive områden. Och samtidigt bidrar de till utvecklingen av Konstfack som helhet. De visar oss också vår framtid – följ med och se vad den har att erbjuda!

Anna Valtonen
Rektor

Anna Valtonen