Om den visuella identiteten

Vårutställningens grafiska koncept utforskar kopplingarna mellan vävning, korsstygnsbroderi och tidig internetpixelestetik. Med vävning som metafor för skolans roll som en plats för lärande och relationsskapande, ville formgivarna skapa något som kan ses som en kollektiv gobeläng som speglar alla de komplexa, sammanvävda relationerna inom Konstfack som institution.

Inspirerade av rutnätets vägledande roll är alla visuella element knutna till ett ramverk som påminner om vävmönster och/eller digital pixelkonst. Med motiv inspirerade av textil och typografi av korsstygnsbroderi, utmanar konceptet den modernistiska minimalistiska estetiken genom att hylla traditionen av ornamentik.

Linn Henrichson och Lars Høie