Rasmus Eo Clarke (Hen/den)
Sverige , f. 1991
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Rasmus Eo Clarke

Rasmus Eo Clarke

℅ är ett utrymme som rymmer och lyfter queera röster. Det är en plats för att ockupera, engagera, diskutera och skapa gemensamt. Workshops och diskussioner kommer att hållas för att mobilisera publicering som aktivism.

℅ utforskar hur arkiv och trycksaker används som ett verktyg för motstånd och ömsesidig omsorg. Arkivet används som en behållare och ett ramverk för utrymmen för publicering och aktivism. Detta uppnås genom resursdelning, DIY- eller DIT-zinekultur och protesttyp. De syftar till att dokumentera queermotstånd genom att bädda in våra kollektiva historier i samtida kommunikation med fokus på queer designestetik. De tror att detta är ett sätt för oss att föreställa oss alternativa framtider och utopier.

Rasmus Eo Clarke är en icke-binär konstnär, grafisk designer och organisatör, som arbetar med publicering, grafik och arkivering.

Rasmus Eo Clarke
Rasmus Eo Clarke