Inês Louro (Hen/hon/han)
Portugal , f. 2000
+351 910092147
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Inês Louro

Why Do People Cry at Funerals?
Inês Louro

Why Do People Cry at Funerals? är en grafisk roman med olika noveller och reflektioner som fokuserar på utforskandet av död och sorg. Romanen följer Irene i olika skeden av hens liv, när hen försöker förstå vad döden betyder för hen.

Genom att hämta inspiration från mina personliga berättelser och tankar utforskar jag ämnet sorg. Why Do People Cry at Funerals? är en trygg plats där en kan reflektera över och ifrågasätta dagens sätt att fira och olika sätt att sörja, och på ett sårbart sätt utforska sina egna individuella relationer till sorg.

Inês Louro
Inês Louro