Sanne Lovén Rolén (Hon)
Sverige , f. 1996
+46 722505765
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Sanne Lovén Rolén

cow-working with children - about a cow, Leif GW Persson, a hot dog and some other animals
Sanne Lovén Rolén
Installation view
Photo: Kjell B Persson

Mitt arbete utforskar aspekter av hierarkin mellan djur och människa. Jag har undersökt hur vi som människor agerar och hur vi behandlar djur på ett inte särskilt humant sätt. Hur skulle det se ut om vi bytte plats med djuren?

För att förklara mänsklighetens olika aspekter använder jag mig av ett symbolspråk. Jag har gjort olika mänskligt kodade objekt, som fungerar som ett index jag skapat under utbildningen.
En av symbolerna jag använder är kon, som fungerar som en symbol för djuret. Jag har valt att arbeta med kon eftersom det är ett djur som vi som människor använder för att få mjölk och kött, men som accepterar oss oavsett vad vi gör mot dem. Jag sympatiserar med kon, som är ett lugnt djur utan avsikt att skada, samtidigt som vi människor dödar dem utan nåd. Som symbol för människan använder jag Leif GW Persson. Han är en svensk tv-personlighet som tar och får stort utrymme i samhället, till exempel syns han i Nyhetsmorgon varje onsdag och söndag.

Jag har också haft workshoppar med barn, som en metod för att bli ”avhumaniserad”. Detta eftersom barn haft mindre tid att leva som människor och ännu inte lärt sig hur de ”ska” bete sig. Jag har blivit inspirerad av deras idéer i tillverkningen av installationen och jag visar också deras originalverk, som de gjorde under workshoparna.

Sanne Lovén Rolén
Close-up
Photo: Kjell B Persson
GW snusar