Moa-Matilda Nilsson (Hon/henne)
Sverige , f. 1995
+46 735377499
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Moa-Matilda Nilsson

The Rites of Manhood: A Performative Embodiment
Moa-Matilda Nilsson

The Rites of Manhood är ett projekt som undersöker vilken roll textil har i iscensättningen av maskulinitet, genom en undersökning av herrklubbar. Projektet kombinerar teman som textilt hantverk, genusvetenskap och hemliga sällskap. Jag har undersökt hur mina hantverk kan ses som performativa, hur materialiteter kan ses som sexualiserade och hur rummet kan ses som en medskapare i konstruktionen av genus. Jag arbetar med blandade textila tekniker, mest sömnad och broderi, och har skapat en rumslig installation som fungerar som en scen för en performance. Performancen är en satirisk tolkning av frimurarnas initieringsrit. Jag tycker att det är intressant att det traditionellt kvinnligt kodade textila hantverket är närvarande i dessa rum som är endast för män, det är som att ”kvinnan” är närvarande men ändå utestängd från dessa rum. The Rites of Manhood är ett verk som fungerar som en symbol för hur genus framförs, både i specifika rum som dessa hemliga, men också i samhället som helhet. Att förstå könsbeteenden som performativa i en teatralisk mening ger möjlighet till förändring.

Moa-Matilda Nilsson
Moa-Matilda Nilsson