Maja Björk (Hon/henne)
Sverige , f. 1988
+46 703706849
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Maja Björk

Urban Memories
Maja Björk

Konceptet ”hemma” blir flytande när man flyttar många gånger. Man samlar på sig ett bibliotek av adresser som tillfälligt varit ens hemvist, där man i slutet av dagen slagit sig till ro. Tänk att få fysiskt ta med sig sin personliga gata genom livet och minnena som följer med den. En gång hade du nyckeln att gå in, nu får du stanna kvar utanför med enbart inre bilder av vad som pågått på dessa adresser.

Mitt masterprojekt består av två komponenter. Den ena är en illustrerad autentisk dagbok från 2012. Den andra är broderade reflektioner över tiden som varit, betraktad med mina nutidsögon. Vilken gör egentligen tiden mest rättvisa?

Under åren 2007-2022 bodde jag i Berlin. Dess urbana miljö har format bakgrunden till upplevelserna som utspelar sig under den tiden.

Maja Björk
Maja Björk
Cover of the comic album "Boxhagenerstraf3e 32"