Henrietta Elfström Berg (Hon)
Sverige , f. 1995
+46 760852623
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Henrietta Elfström Berg

Zombie-textiler: att väva med levande dött material
Henrietta Elfström Berg
Installation view
Photo: Kjell B Persson

Spillmaterialet anses vara dött enligt den industriella produktionens logik, men i mina händer och genom mitt omhändertagande får det ett nytt liv. Det här projektet startade med spillgarn ifrån linnefabriker i Sverige. Med växtfärgning har det fått ny färg och i vävstolen har det fått nytt liv. Materialet kommer till liv igen likt zombies, och påminner oss om bortkastade ekologiska resurser, arbete och material.

Zombiemetaforen har använts om och om igen för att beskriva rädsla för andra, oss själva och den naturliga världen. I mina vävar hjälper den till att föra fram de mörka känslorna som uppkommer på grund av klimatförändringar. Zombiernas tillstånd illustrerar det osäkra i spillmaterialet – det existerar i limbo mellan liv och död.

Jag välkomnar zombien som ett levande dött motstånd mot en exploaterande textilindustri, som behandlar både människor och miljö med likgiltighet. Hoppet är att genom att gå in i mörkret kan vi föreställa oss något bättre än askan som är kvar efter att allt har brunnit.

Henrietta Elfström Berg
Installation view
Photo: Kjell B Persson
Henrietta Elfström Berg
Detail
Photo: Kjell B Persson