Matilda Söderberg
Sverige , f. 1990
Utställning: 16–24 maj på Färgfabriken

Matilda Söderberg

Epitome in 60 Parts
Matilda Söderberg

[epitome = en person eller sak som utgör ett perfekt exemplar av en specifik kvalitet eller slag]

Epitome in 60 Parts består av en serie fyllda kalkeringar som härstammar från ytan av en industriell robotarm. Med utgångspunkt i ett verktyg installerat på Konstfack – en pedagogisk institution som etablerat sig i en gammal fabrik – utforskar arbetet kulturella föreställningar kring teknologisk utveckling och problematiserar samspelet mellan humaniora och STEM.

Matilda Söderberg
CARPET MACAO SPECKLED GRAY. Carpet with "loop pile" for the home office. Made of 100% Polypropylene.
Matilda Söderberg
KUKA, under arm / inner ear (gripen) CUT x1