Jamie Gilroy Barrett (Han/honom)
Irland , f. 1995
+46 724478284
Utställning: 16–24 maj på Färgfabriken

Jamie Gilroy Barrett

Exponering: Det svarta vattnets meander
Jamie Gilroy Barrett

meander är en signal

meander är en process

meander är en historia

meander är en interaktion

meander är inom

meander är utom

Jamie Gilroy Barretts praktik undersöker dolda former av anknytning i relation till plats: den tysta, den ofullständiga, den övergående, den imaginära, den undermedvetna, den esoteriska och den osynliga. Gilroy Barrett undersöker medveten paus och bristning som ett sätt att exponera de dolda dimensionerna hos en plats. Hans arbete strävar efter att utmana den konventionella idén om framsteg i förhållande till den konstruerade miljön och efter att omorientera ens relation till omgivningen och kanske ens plats i den.

Jamie Gilroy Barrett
Jamie Gilroy Barrett