Heidi Edström
Sverige , f. 1990
+46 704229696
Utställning: 16–24 maj på Färgfabriken

Heidi Edström

a circled ●, squared
Heidi Edström

Jag har mätt allt som flyter, in och ut ur min kropp. Under hundrafemton dagar har jag pissat i en kopp och druckit ur ett mått. Här är dom nu. Dom okonstlade siffrorna som avslöjar den verkliga skimrande sanningen som gömt sig i den gyllene grumliga vätskan. Nog måste jag ha lyckats mäta bort det onda någonstans i det här flödet av data?

Låt strålarna strömma, in under långa långsamma andetag. In och ut. Forma det slutna kretsloppet till en fyrkant av lugnande regelbundenhet. Medan den brinnande ögat kretsar runt. Upp och ner. En blottläggande, bländande blick som gör det omöjligt att se, och att inte se, svettdropparna som tränger sig upp och pärlar sig i pannan. Glänser.

Och du vet,
att bara för att solen gått upp varje morgon hittills, finns det ingen garanti för att den kommer fortsätta på samma sätt i morgon, i övermorgon eller i överövermorgon.

Heidi Edström
'I will measure it all away, 🝕'. From MFA solo exhibition 'a circled ⦁, squared', 2024. 6x3m PVC tarp, gold pained micturition list*, gold colored eyelets. *A micturition list is a so-called 'pee diary' that documents everything I have drunk and peed over 115 days in millilitres. The columns indicate (from left to right) the date, time, fluid in, pee out, number of toilet visits per day, the daily fluid balance, how much I felt the need to pee and any urine leakage (the last two on a scale of 0-3). The results of the 115 days of measurement show, among other things, that I peed an average of 200ml more than I drank per day. Swedish: Från MFA separatutställningen 'a circled ⦁, squared', 2024. 6x3m PVC-presenning, guldmålad miktionslista*, guldfärgade öljetter. *En miktionslista är en så kallad 'kissdagbok' som dokumenterar allt jag har druckit och kissat under 115 dagar, angivet i milliliter. Kolumnerna visar (från vänster till höger) datum, tid, vätska in, kiss ut, antal toalettbesök per dag, den dagliga vätskebalansen, hur kissnödig jag kände mig och eventuellt urinläckage (de två sista på skalan 0-3). Resultatet av de 115 dagarnas mätning visar bland annat att jag i genomsnitt kissade 200 ml mer än jag drack per dag.
Heidi Edström
'something is stuck here (7 ways dandelion tea could be good for you)'. From MFA solo exhibition 'a circled ⦁, squared' 2024. Dandelion infusion tea and text piece printed as a newspaper. Swedish: Från MFA separatutställningen "a circled ⦁, squared" 2024. Te av maskrosinfusion och textverk som tryckts som en tidning.