Jessica Westerberg (Hon/henne)
Sverige , f. 1990
+46 708326126
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Jessica Westerberg

Ett ordlöst språk: Interna och externa perspektiv i glas
Jessica Westerberg
WORDLESS LANGUAGE OF GLASS - Internal and External Perspectives
Detail picture / 80x40 cm / blown glass, cast aluminum / 2024
Photo: Kjell B Persson

Mitt arbete syftar till att hylla kaos och mångfald, samtidigt som det utgör en kritik mot samhällsstrukturer som inte tar hänsyn till neurodivergenta och icke-normativa kroppar.

Genom att använda glas som medium utforskar jag dess förmåga att spegla och förmedla djupa känslor. De skulpturer jag skapar kan läsas som porträtt: dels som psykologiska varelser; dels som köttiga organ, membran och nerver. Skapandet av installationen ger mig möjlighet att reflektera över relationen mellan individer, material och samhälleliga normer genom konstnärliga uttryck, där jag använder både glasblåsning och svetsning av återvunnet aluminium.

Slumpen spelar en viktig roll i processen för att främja en ärlig relation i dialogen mellan mig och materialet. Genom att skapa utifrån mina egna förutsättningar kan jag spegla mig i föremålen och främja personlig tillväxt och självförståelse. Att reflektera över och begrunda mina egna skapelser fördjupar min förståelse för mig själv och min konstnärliga praktik.

Jessica Westerberg
WORDLESS LANGUAGE OF GLASS - Internal and External Perspectives
Detail picture / 700 x 350 cm / blown glass, cast aluminum, welded steel / 2024
Photo: Kjell B Persson
Jessica Westerberg
WORDLESS LANGUAGE OF GLASS - Internal and External Perspectives
Overall picture / 700 x 350 cm / blown glass, cast aluminum, welded steel / 2024
Photo: Kjell B Persson