Alice Fyles
Sverige , f. 1996
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Alice Fyles

En introduktion till lera, och typ, inte riktigt, nästan, lera
Alice Fyles
As endless and beautiful as, page. 218

Som keramiker är lera mitt huvudmaterial.

Du kanske känner till lera som den mörka sörjan i pölar eller som den hala jord vi gör krukor med.

Men vad är lera egentligen?

Jag menar inte kulturellt, historiskt eller konstnärligt. Jag menar fysiskt. Någon nämnde en gång små partiklar och mineraler. Vilka partiklar? Vilka mineraler? Var kommer de ifrån? Hur blir de lera? Varför vet jag som keramiker inte detta?!

Hur påverkar min kunskap om lera vad, hur och varför jag arbetar med den?

För att besvara dessa frågor utforskar jag svensk lera genom att driva den mot keramik, glasyr, glas, sand, sten och magma. I denna process undersöker jag hur dessa material förhåller sig till varandra och upptäcker vad som ligger däremellan. Detta arbete har resulterat i ett flertal materialexperiment, fotografier och en bildbok som kommunicerar ett detaljerat och alternativt perspektiv på keramiska material.

Alice Fyles
Just as she pleases, page. 146
Alice Fyles
Clay's family