Tove Sigfrids (Hon)
Sverige , f. 1990
+46 707161532
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Tove Sigfrids

Common Space
Tove Sigfrids

Natthimlen har en särskild förmåga att väcka vår nyfikenhet och förundran. Det är en fascination som delas över civilisationer och kulturer och har haft påtaglig inverkan på människans kulturella historia. Ljusföroreningar gör att stjärnhimlen blir allt svårare att se, framförallt i städer där utsläppen är som störst. I mitt examensprojekt har jag undersökt hur en offentlig plats för stjärnskådning skulle kunna se ut. Genom att skapa en plats som uppmuntrar stadens invånare att rikta blicken uppåt vill jag tillgängliggöra stjärnskådning och samtidigt påminna om att natthimlen är något vi måste bevara och värna om.