Soraya Hassan
Sverige , f. 1993
+46 760633835
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Soraya Hassan

Trä och kåda
Soraya Hassan
tree sap tiles
Photo: Stefano Pagani

Mitt examensarbete är en platsspecifik, tillfällig sommarinstallation avsedd för Bredängstorget, som utmynnade i ett undersökande av hur ett nedbrytbart och skört material kan gestaltas i en urban miljö. Trädets kåda är materialet jag arbetat med, där jag velat utforska materialets egenskaper, möjligheter och gränser. Inspiration till Kådans nya former har kommit från platsens stadsbild och natur som finns i närmiljön. Samtidigt reflekteras materialets skörhet i gestaltningen som med tiden kommer att förändras och tillslut försvinna från platsen.

Soraya Hassan
pine wood
Photo: Stefano Pagani
Soraya Hassan
material sample
Photo: Stefano Pagani
Soraya Hassan
tile motifs inspired by photopgraphs of Bredäng
Photo: Stefano Pagani
Soraya Hassan
Soraya Hassan